Krajowy Zjazd Delegatów PZK - pytanie
Hmm:
To jest trudne i drogie?
To chyba każdy teraz ma w domu:
"W trybie pracy całkowicie zdalnej wymóg (obowiązek) posiadania sprzętu wymaganego do wideokonferencji przenosi się na użytkownika, w tym wypadku na członka ZG PZK desygnowanego z ramienia OT PZK, w przypadku KZD PZK na delegata. Wymagany jest laptop z mikrofonem i kamerą i/lub nowoczesny smartfon."

Problemy są w niektórych głowach - przyzwyczajeniach. Przypominam sobie że któryś ważnych nie miał konta w banku.

Ja bym chciał, aby taki zjazd był dostępny dla każdego z członków zdalnie. Na słuchanie oczywiście i oglądanie, jakaś sesja Q/A.
A tak to się zbiera grupka ludzi, coś tam ustala we własnym gronie. Stare czasy mi się przypominają.
Mam coraz większe wątpliwości czy dokładać się do czegoś takiego.  PRZEJDŹ NA FORUM