Krajowy Zjazd Delegatów PZK - pytanie
To kiedy kończy się ta chol...a kadencja ? ! !
- w maju 2020 według mętnych wykładni, których ostatecznie nie przytacza HF ?
- z końcem grudnia 2020 według urzędników z organu nadzoru ?
- na razie wcale się nie kończy, stosownie do art. 10 ust. 1f. ustawy Prawo o stowarzyszeniach, przytoczonego przez SQ8MHI ?
Co nie zmienia (na razie) zamiaru organizacji XXVI KZD PZK w listopadzie 2020r.  PRZEJD NA FORUM