Krajowy Zjazd Delegatów PZK - pytanie
A jak to się ma do covidowego art. 10 ust. 1f. ustawy Prawo o stowarzyszeniach?
"Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust.1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii."
Prawdopodobnie można w ogóle nie robić zjazdu, bo kadencja władz jest przedłużona praktycznie bezterminowo.


  PRZEJDŹ NA FORUM