Krajowy Zjazd Delegatów PZK - pytanie
    SP7Q pisze:


    Po wnikliwej lekturze tego artykułu nasuwa się kilka wniosków.
    Nie do końca jest to możliwe ponieważ niewiele jest informacji na stronie OT, więc ewentualny upoważniający nie do końca wie do czego de fakto upoważnia. Oznacza to że kandydaci na wszelkie stanowiska powinni być zgłoszeni wcześniej jak i lista poruszanych tematów musi być sztywna i z góry ustalona. ..


Tomku,
wszystko wiadomo.
Wasze Walne Zebranie jest zwoływane na podstawie par.35 p.9
9.Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Oddziału Terenowego PZK podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach dla których zostało zwołane.

Tego typu Walne Zebranie może obradować i podejmować decyzje WYŁĄCZNIE w sprawie/sprawach które
zostały ustalone przez organ zwołujący zebranie i enumeratywnie wymienione w zawiadomieniu
o zebraniu, które to zawiadomienie musi otrzymać każdy członek OT.
Problemy nie wymienione można sobie oczywiście przedyskutować ale nie można w stosunku do nich podjąć ŻADNEJ UCHWAŁY.
No i oczywiście Czarek musi upoważnić Cie w formie pisemnej.
Pozdrawiam
eno  PRZEJDŹ NA FORUM