Krajowy Zjazd Delegatów PZK - pytanie
Tomku SP7Q - niniejszym publicznie Cię upoważniam do oddania za mnie głosu i ew. zabrania głosu w dyskusji.
Decyzja jest nieodwołalna.


  PRZEJD NA FORUM