Krajowy Zjazd Delegatów PZK - pytanie
Wystarczy poczytać:

"9. Prace związane z uruchomieniem pracy zdalnej w trybie telekonferencji.

Podjęte zostały prace związane z uruchomieniem pracy zdalnej oraz trybu telekonferencji na potrzeby obrad ZG PZK oraz KZD PZK. Najbliższe posiedzenie ZG PZK odbędzie się w dniu 5 września 2020 r.
Zadanie to możliwe do realizacji wymaga jednak podjęcia prac na dwóch płaszczyznach: technicznej i logistycznej.

Są dwa logistycznie odmienne tryby prowadzenia obrad:
1. Tryb całkowicie zdalny - tryb video-konferencji, wszyscy uczestnicy pracują zdalnie. Mają podgląd wideo i audio (głos).
2. Tryb mieszany - część uczestników obrad znajduje się w fizycznym predefiniowanym wcześniej miejscu (np. sali konferencyjnej), pozostali pracują w trybie telekonferencji.

Niestety ten drugi tryb jest logistycznie i technicznie bardziej skomplikowany. Występuje tu mix "technologii klasycznej" fizycznych obrad i telekonferencji z użyciem sieci telekomunikacyjnej (Internetu). Wymagany jest streaming sygnałów wideo i audio. To implikuje skompletowanie aparatury - mocny notebook, kamera (-y) video-konferencyjna na statywie, dodatkowy mikrofon (-y) kierunkowy, mixer audio, zestaw audio nagłaśniający, zaawansowany router LTE do streamingu z kartą abonamentową (2 kartami), gigabitowy switch (-e) regeneracyjny i komplet kabli ethernetowych oraz duży monitor (2 monitory). Sumaryczny nakład kosztów na taki zestaw to 8-10-12 tys. PLN. Do tego wymagana jest obsługa (min 1 sprawny roperator) współpracujący na płaszczyźnie wykonawczej posiedzenia z prowadzącym obrady. To jest logistyczny element krytyczny.

W trybie pracy całkowicie zdalnej wymóg (obowiązek) posiadania sprzętu wymaganego do wideokonferencji przenosi się na użytkownika, w tym wypadku na członka ZG PZK desygnowanego z ramienia OT PZK, w przypadku KZD PZK na delegata. Wymagany jest laptop z mikrofonem i kamerą i/lub nowoczesny smartfon.

W PZK od kilku lat były prowadzone dyskusje dotyczące "elektronizacji" pracy zdalnej, głosowań elektronicznych. Niestety występują tutaj różne bariery: przepisy, Statut PZK, regulaminy, rozbieżność pomiędzy teorią dążenia do nowoczesności, a praktyka stosowaną. Progres jakiś jest - od kilku lat mamy uchwalony Regulamin głosowań elektronicznych ZG PZK. I tak procedura, głosowań elektronicznych przez ZG PZK była z powodzeniem wykorzystywana.

Natomiast uruchomienie pracy zdalnej w trybie telekonferencji na potrzeby posiedzeń ZG PZK i lub KZD PZK jest pewnym novum. Prace te zostały obecnie zintensyfikowane, wpływ na mobilizację ma oczywiście pandemia i utrudnienia z nią związane.

Zygi SP5ELA"


  PRZEJDŹ NA FORUM