Krajowy Zjazd Delegatów PZK - pytanie
Są dwa rozwiązania. Głosowanie na zebraniu "drugi termin" lub indywidualne zbieranie głosów. Ale to raczej odpada.
Drugi sposób koledzy nieobecni wręczają reprezentantowi pisemne upoważnienie do wykonania czynności. Na liście obecności wpisuje się "upoważnienie". Upoważnienia są odbierane od przedstawiciela i dołączane do dokumentacji. W przypadku transmisji z obrad upoważniający może telefonicznie skontaktować z przedstawicielem w sprawie sposobu głosowania.
JAK


  PRZEJDŹ NA FORUM