Krajowy Zjazd Delegatów PZK - pytanie
Ja przede wszystkim nie rozumiem dlaczego nie da się zjazdu zrobić jak w XXI w.


  PRZEJD NA FORUM