UNLIS na SR7V
Przykra sprawa...
Art. 208. Prawo Telekomunikacyjne:
1. Kto bez wymaganego pozwolenia u?ywa urządzenie radiowe nadawcze lub
nadawczo-odbiorcze podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.
2. Sąd może orzec przepadek urządzeń przeznaczonych lub służących do popełnienia
czynu określonego w ust. 1, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy.
3. Sąd orzeka przepadek urządzeń przeznaczonych lub służących do popełnienia
czynu określonego w ust. 1, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy, jeżeli
ich używanie zagraża życiu lub zdrowiu człowieka. Przepis art. 195 Kodeksu
karnego wykonawczego stosuje się niezależnie od wartości przedmiotów,
których przepadek orzeczono.

Osobiscie uważam, że nie warto...


  PRZEJDŹ NA FORUM