Yaesu FT-950
pierwsze wrażenia z grup dyskusyjnych
BARDZO WAŻNA INFORMACJA:
Ta aktualizacja jest przeznaczona dla FT-950 MAIN i oprogramowania EDSP. Oprogramowanie MAIN jest dla wszystkich partii numerów. Oprogramowanie EDSP jest inne. Proszę o sprawdzenie wersji radia - numer seryjny.
Trzecia i czwarta cyfra oznaczają numer partii, xx42xxxx - przykład. Dla numerów od 01 do 42 przejść
z MAIN do aktualizacji oprogramowania EDSP. Dla partii i przed xx43xxxx zainstalować tylko MAIN, nie
instalować oprogramowania EDSP.
Można także sprawdzić aktualny poziom EDSP z radia (wersje oprogramowania mogą być wyświetlane na
radiu, (patrz instrukcja poniżej).
Jeżeli pierwsza cyfra numeru 2 (np. 20.45 1.13) nie instaluj tej aktualizacji oprogramowania EDSP,
To nie jest zgodne z poziomem 2 EDSP radia.
Radia z numerami 43 i dużo powyżej, nie mogą pracować z EDSP Ver. 11,54 oprogramowania.
W tym okresie (12.07.2010) nie ma aktualizacji do poziomu 2 EDSP radia.

Procedura ta jest wykorzystywana do aktualizacji głównego CPU Ver. 0115 i Ver EDSP. 11,54,
programowania flash dla odbiornika FT-950.

Ver. 0115 procesor realizuje ulepszenia (9/9/10)
(Ta aktualizacja Ver. 0115 (procesor) jest dla wszystkich FT-950 numery od 01 do XX)
• "trzaskający" dźwięk słyszalny w trybie FM CTCSS Tone Squelch ustalone procedury nie będą
już słyszalne podczas naciskania jakichkolwiek przycisków, po zabiegu opuszczania funkcji.
Ver. 11,54 EDSP realizuje ulepszenia (4/5/10)
(Ta aktualizacja Ver. 11,54 EDSP jest tylko dla FT-950 wszystkie numery od 01 do 42)
• Poprawione TX FM na niewielkie przesunięcie częstotliwości.


  PRZEJDŹ NA FORUM