Mój UR5EQF_LOG
Konfiguracja, ustawienia, możliwości


Dzisiaj pojawiły się pierwsze daty "od - do" na "Liście Prefixów", aby dodatkowo nie absorbować użytkownika, nowa lista, jest pobierana przy uruchomieniu programu. Trzeba wyrazić zgodę lub nie.
Jakiekolwiek sugestie lub błędy na liście, proszę kierować na mój adres. Informację przekażę do osoby zajmującej się tym tematem, aby jak najszybciej uporządkować ten temat. Proszę podać wiarygodne źródło informacji, na które, można będzie się powołać przy zgłoszeniu poprawek.
Użytkownicy wersji UR5EQF Log 3.22 "standard", nie mają tak rozbudowanego okna, trzeba pobrać testową wersję z dn. 19.06.2010r. (po zalogowaniu się na stronie Autora)
Inni zauważą dyskomfort przy uruchamianiu programu. Sygnalizacja pobrania nowej bazy Prefixów przy każdym uruchomieniu programu, aż do momentu pobrania. W miarę aktualizacji bazy ta opcja będzie się powtarzać, myślę, że nie zbyt często.

Andrzej


  PRZEJDŹ NA FORUM