Mój UR5EQF_LOG
Konfiguracja, ustawienia, możliwości
Artur

Ustawienia --> Manager pasm i emisji

Na dole dodaj rekord i wypełnij linię na dole okna z okienkami rozwijanego menu.
Wybierz i uzupełnij odpowiednie wartości dla określonego zakresu częstotliwości i rodzaju pracy następnie ZAPISZ. Analogicznie dodaj kolejne linie.

Teraz zresetuj program i po ponownym uruchomieniu sprawdź w odpowiednich miejscach (Manager pasm i emisji, okno wprowadzania QSO, statystyka), czy wszystko jest OK, jeżeli NIE zrób edycję ostatnich wpisów.

Andrzej  PRZEJDŹ NA FORUM