Mój UR5EQF_LOG
Konfiguracja, ustawienia, możliwości
DODAWANIE NOWEGO DYPLOMU:

1. Pobrać archiwum pliku(ów) "AAAA.rar"(zip) i rozpakować z archiwum plik(i) "AAAA.stc1";
2. Uruchomić program UR5EQF;
3. Wcisnąć kombinację klawiszy Alt + L;
4. W otwierającym się oknie "Lista dyplomów" nacisnąć klawisz "Import" (na dole z prawej
strony);
5. W otwierającym się oknie "Otwórz" wskazać drogę do pliku "AAAA.stc1" i nacisnąć klawisz
"Otwórz";
6. Sprawdzić, czy w wykazie dyplomów (lewa część okna) zaimportował się dyplom "AAAA";
7. W oknie "Lista dyplomów", nacisnąć klawisz "Zamknij "(na dole z prawej strony);
8. W procesie wprowadzenia wpisów o przeprowadzonych QSO uzupełniać oznaczenia w odpowiednich
polach logu.
"Okienka statystyki" (State, Sub-State1;2;3;4), używane dla określenia warunków i obliczenia
wyników do dyplomu AAAA, ustalone w pliku AAAA.stc1 i widoczne w oknie "Lista dyplomów"
(Pole dla statystyki), wzór zapisu w kolumnie "Key";
Użytkownik ma możliwość wyznaczyć nowe "pole statystyki" według własnego uznania;
9. Dla określenia rezultatów spełnienia warunków dyplomów, trzeba urchomić opcję "Statystyki",
kombinacją klawiszy Alt + M. lub
"Widok" --> "Statystyka i Dyplomy" --> "Statystyka" --> "Statystyka" i wybrać z listy
odpowiedni dyplom;
10. Dla łączności wcześniejszych, należy ręcznie uzupełnić wpisy oznaczeń dla danego dyplomu
w odpowiednie pole, State, Sub-State1;2;3;4, z własnych notatek; informacfji w bazach danych
("Polski CallBook", "QRZ.com"); kart QSL i ponownie sprawdzić stan w "Statystyce"
11. Należy również używać ikony "Odśwież" w prawym górnym rogu okna "Statystyka"
(uaktualnia stan w wypadku dorobienia nowych punktów do dyplomu w czasie między kolejnymi
podglądami statystyki).

Andrzej


  PRZEJDŹ NA FORUM