Xiegu G90 Transceiver KF Unboxing Test Porównanie Pierwsze łączności
Nie taki skośny jak na zdjęciu....
https://groups.io/g/XieguG90/topic/pc_panadapter_using_g90_i_q/32257727?p=,,,20,0,0,0::recentpostdate%2Fsticky,,,20,2,20,32257727
  PRZEJDŹ NA FORUM