Rezystory 1% 0,25W duży wybór...
Gdzie szukać?
    SP4BF pisze:

    Nie ma w TME.


No rzeczywiœcie...  PRZEJD NA FORUM