SP7LI kontra SM Domator
W dniu dzisiejszym odbyło się ogłoszenie wyroku w sprawie SM Domator kontra sp7li. Miło mi powiadomić wszystkie Koleżanki i Kolegów, że Wysoki Sąd oddalił powództwo SM Domator. Wysoki Sąd uznał moją argumentację w sprawie pozwu i zasądził także zwrot dla mnie kosztów procesowych. Jest to wyrok, który bardzo satysfakcjonuje Nas wszystkich. Uzasadnienie będzie w odpowiednim czasie. Jednocześnie trzeba zdawać sobie sprawę, że jest to wyrok I instancji. Następny ruch należy do SM Domator - czy zdecydują się składać apelację. Czas to pokaże. Mam dużą satysfakcję, że ten wyrok jest następnym naszym kroczkiem do "uczłowieczenia" krótkofalowców w odczuciach władz różnych spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot. Wysoki Sąd zwrócił uwagę w swoim słownym uzasadnieniu na bardzo ważną i pozytywną rolę jaką pełnią krótkofalowcy w społeczeństwie. Chylę czoła przed takim podejściem do sprawy wyrażanym przez Wysoki Sąd. Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom uwikłanym w spory spółdzielczo-wspólnotowe takich samych pozytywnych wyroków.
Dziękuję Tadeuszowi SP7HT za obecność na ostatnim posiedzeniu Sądu I instancji.
Pozdrawiam wszystkich.
Mariusz
sp7li


  PRZEJDŹ NA FORUM