Balon z Henrykowa k/Wroclawia
idzie idzie wesoły

|$$$SP5WIB,269,11:40:13,50.6980,17.3382,8312,0, projekt naukowy uczniow ,21,2.74,10,2482,1,80*98C4ale chyba nie zgłoszony na spacenear https://tracker.habhub.org


  PRZEJD NA FORUM