BudŸetowy maszt ok. 20m
To nie jest dobre pytanie "Marcin czy to da radę" . Bo To jest pytanie z mechaniki technicznej.
Obliczanie kratownic i najpierw tzw belek.
Kto odpowie że "tak może być" naraża się wesoły


  PRZEJD NA FORUM