Maszt antenowy na balkonie - formalności
Po kolei. Twoje błędy.
1. Ominięcie zarządcy i zarządu. Dopóki mieścisz się w obrysie balkonu zarządca nie ma nic do powiedzenia. Ale po za obrysem? To jest punkt który obowiązkowo musisz naprawić. Sprawdź dyrektywy UE bo tam chyba jest coś o prawie do anten.
2. Przedobrzyłeś z wysokością konstrukcji. Piętro + dach to 3 m. 7.5 - 3 = 4 m i to jest problem, który trzeba naprawić.
Np. konstrukcja tylko na czas pracy jedzie do góry a po zakończeniu pracy wraca. Podpatrz na zachodzie co robią. Po za tym aby zmierzyć antenę zdalnie konieczne są pomiary geodezyjne inaczej pomierzyć nie można a sygnaliści na tym się nie znają.
3. wpis w PB b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych, oraz 3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia 19.04.2018
wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000,
zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko.
Na wysokość urządzeń nie podskoczysz ale na wymóg oceny na podstawie Ustawy o ochronie środowiska jesteś w stanie wykazać się arkuszem Dionizego. Lub fragmentami dotyczącymi QRP.
Przeczytaj dokładnie decyzję lub daj ją do przeczytania jakiemuś budowlańcowi, W decyzji musi być podany powód odmowy jeżeli nie będzie powodu odmowy to decyzja jest wadliwa.


Proponuję obłaskawić zarządcę i zarząd. Jak oni powiedzą sygnaliście: nie możemy nic zrobić bo gość ma mocne papiery to sygnalista podwinie ogon.


  PRZEJDŹ NA FORUM