SP3RN, Maksymilianalia
Niepokalanów 2019
Z okazji IV Ogólnopolskiego Spotkania Środowisk Kolbiańskich 28 września 2019 r.
spodziewana jest praca okolicznościowej stacji SP3RN.

Stacja ta może się pojawić na pasmach jeszcze przed sobotą, głównie na telegrafii.
Karty QSL przez Biuro: SP7PGK.

W Spotkaniu w 125-lecie urodzin Św. Maksymiliana M. Kolbego i 20-lecie ustanowienia Go patronem polskich krwiodawców uczestniczą przedstawiciele różnych grup społecznych:

Honorowych Dawców Krwi, Energetyków, Elektryków i Elektroników, Rodzin, Krótkofalowców, Dziennikarzy, Drukarzy, Parafii i świątyń pw. Św. Maksymiliana, Szkół i Stowarzyszeń im. Św. Maksymiliana
oraz wszyscy, którym jest bliski Św. Maksymilian Maria Kolbe.

Program można znaleźć na stronie:

https://www.niepokalanow.pl/maksymilian-kolbe/dziedzictwokolbianskie/maksymilianalia/maksymilianalia-niepokalanow-2019/

Moja strona poświęcona aktywności stacji związanych ze Św. Maksymilianem:

http://stmaximiliansp3rn.blogspot.com


  PRZEJDŹ NA FORUM