Aktualna propagacja.
Dobre pytanie…

Właśnie w Nature opublikowano artykuł na temat „oscylacji podstawowego pasma pola magnetycznego Słońca oraz jego promieniowania w skali tysiącletniej”.
Autorzy sugerują, że zbliża się „wielkie minimum” plam słonecznych, porównywalne do „Minimum Maundera”.
To historyczne minimum trwało przez ok. 70 lat od połowy XVII w.
Obecnie spodziewane minimum może się rozpocząć już w 2010 r. i trwać przez trzy 11-letnie cykle słoneczne (2019–2055).

Ma być gorzej niż obecnie.
Najlepiej robić, co słychać i co się da zrobić.


  PRZEJDŹ NA FORUM