Opinie o Inradio / Profit Łódź
sklep / serwis
Odpowiedz Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Żródło: http://wiih.ibip.wroc.pl/public/?id=2201

"6. W zakupionym przeze mnie sprzęcie AGD nie było instrukcji w języku polskim , czy powinna być?

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego / Dz.U. 02.141.1176/ "sprzedawca dokonujący sprzedaży w Rzeczpospolitej Polskiej jest obowiązany udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i nie wprowadzających w błąd informacji w języku polskim , wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze srzedanego towaru konsumpcyjnego. Ponadto sprzedawca jest obowiązany wydać kupującemu wraz z towarem wszystkie elementy jego wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi , konserwacji i inne dokumanty wymagane przez odrębne przepisy" /art.3 ust.5/ To oznacza ,że brak instrukcji obsługi w języku polskim oraz nieprawidłowe informacje udzielone przez sprzedawcę , mogę być podstawą złożenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową. "

Ponadto gdy sprzęt nie jest wyposażony w instrukcję, sprzedający powinien zwrócić za koszty tłumaczenia.

Odpowiedni urząd spokojnie wymusi na sprzedającym to do czego jest obowiązany. Bo to nie zakupy chińszczyzny na allegro, ale duże pieniądze !!!. Oczywiste że przy reklamacji towaru z tytułu braku instrukcji, zaraz sie taka znajdzie oczko. A i w przypadku uszkodzenia sprzętu z powodu braku instrukcji to wina sprzedającego. Nie ma co narzekać na zacofany kraj ...


  PRZEJDŹ NA FORUM