UR5EQF log
nie tylko HRD, MixW, Logger
Krzysztof spróbuj zrobić 3 rzeczy wejdź w "Ustawienia" i :
1 Cluster - zaptaszkuj Poprzednia łączność
2.Pokaż w oknie dziennika - zapt. Przegląd łączności
3. Pokaż panele - zapt. Przegląd łączności
Powinno działać - jeżeli nie - ponowna instalacja logu ( po zapisaniu w innym folderze zawartości w formacie ADIF)

  PRZEJDŹ NA FORUM