Pomiary bardzo małych mocy nadajników
Czym to zrobić?
U kwadrat przez R ?


  PRZEJD NA FORUM