Pomiary bardzo małych mocy nadajników
Czym to zrobić?
A jak już zmierzę u to jak wyliczyć P?


  PRZEJD NA FORUM