UR5EQF log
nie tylko HRD, MixW, Logger
Znaleźć szukane QSO można w właściwie skonfigurowanym logu dwojako:
1 - wpisujesz szukany znak w pole "callsign" wtedy w przeglądzie łączności wyskakują wszystkie QSO z tym znakiem. W żądane QSO klikasz dwukrotnie lewym przyciskiem myszy i otwiera się zakładka "EDIT QSO information" i robisz co chcesz.
2 - w polu przeglądu łączności podświetlasz jakikolwiek rekord - wciskasz "shift" i wpisujesz pierwsza literę znaku wyskakuje okienko " Qick search" wpisujesz znak dalej...... reszta jak powyżej


  PRZEJDŹ NA FORUM