Pomiary bardzo małych mocy nadajników
Czym to zrobić?
jaka F ?
jak zmodulowany przebieg ?
z jaką dokładnością ?  PRZEJDŹ NA FORUM