Pomiary bardzo małych mocy nadajników
Czym to zrobić?
https://webx.dk/oz2cpu/radios/miliwatt.htm,
ewentualnie to samo po polsku http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/OZ2CPU_MW/OZ2CPU_RT_wattmeter.htm


  PRZEJD NA FORUM