Zmar³ Bogdan Jankowski SP6ABA
Odszed³ do wiecznej ciszy radiowej.


  PRZEJD NA FORUM