Zmar³ Bogdan Jankowski SP6ABA
Niech spoczywa w pokoju wiecznym. Amen


  PRZEJD NA FORUM