D-Star online w SP
łączności D-Star w sieci
Artur myślisz że możliwe jest wystąpienie do UKE o przyznanie QRG i zgody na postawienie node'a ???


  PRZEJDŹ NA FORUM