Jak tam wypadliśmy w zawodach czwartkowych !!!
GGRRAATTUULLAACCJJEE!!!!!!


  PRZEJDŹ NA FORUM