CQ CQ strajkujący nauczyciel (HAM)
    canis_lupus pisze:

      sp9nrb pisze:


      Odnośnie studentów bardzo dużo złego zrobiła komercjalizacja studiów państwowych i prywatnych. Każdy student to pieniądze. I w pewnym miejscu jest dylemat. Wywalić czy ciągnąć. Wywalić dobrze dla nauki i poziomu studiów. Ale to jest minus określona kwota.


    I znowu nie wiesz o czym mówisz. Pieniądze są za określony stosunek studentów do nauczycieli akademickich a nie za każdego studenta. Im więcej studentów przy tej samej liczbie wykładowców to mniejsza kasa.


A ty skąd się urwałeś z akademii pierwszomajowej? W rozporządzeniu jest określona liczba wykładowców według stopni naukowych w zależności od kierunku, to co jest zgłaszane do PAKI jak jest organizowany nowy kierunek. Po za tym jeszcze są dodatkowe limity wynikające z wielkości i ilości grup szkoleniowych. Po za tym ilości i jakość nauczycieli wynika jeszcze z uprawnień katedr do nadawania stopni licencjata, inż., mgr oraz dr. Natomiast na państwowych uczelniach w przyznawanych funduszach z ministerstwa są kwoty zależne także od ilości studentów.
NA uczelniach prywatnych jeżeli nie ma grantów, to cały przychód uczelni to czesne studentów. Tutaj ta zależność już jest bardziej widoczna. Z tym, ze w przypadku obu typów uczelni co do szczegółów to wiedzę mają rektorzy i kwestor.


  PRZEJDŹ NA FORUM