Z życia PZK.
DO PZK dotarło pismo z Biura Administracji Spraw Obywatelskich przy prezydencie m. stołecznego Warszawy z dnia 6 marca 2019,
z poleceniem wyjaśnienia i usunięcia niezgodności zapisu w KRS, dotyczącym składu GKR PZK.
Na informację o harmonogramie działań w tej sprawie ON wyznaczył nam 21 dni.

Czyżby należałoby oczekiwać wkrótce na kolejny (XXV) KNZD PZK?


  PRZEJDŹ NA FORUM