Specjalnie dla SQ4CTP zakładam temat o starej literaturze dla radioamatorów i krótkofalowców.
Może ktoœ zapoda więcej? Warto młodzież edukować!
Dwóch panów w podobnym wieku. Jeden drugiego stara się ugryŸć. Lub przynajmniej obsobaczyć. A ja zapytam skromnie a gewichty to wy założyli.


  PRZEJD NA FORUM