Z życia PZK.
    SP8UFT pisze:

    ...bo według moich obserwacji społeczeństwo przejawia co raz większe postawy roszczeniowe i zasada
    "wejście się i zróbmy, a my was za to opie....żeście zrobili nie po naszej myśli"..jak Lenin...wiecznie żywa.Jak pisze kol. SP8LBK, Komisja Statutowa zwracała się o propozycje zmian w Statucie PZK do delegatów na zjazdy PZK,
ale ci (w większości) zlekceważyli ją.
To o czymś mówi.

Nikt nie narzucał delegatom, aby nimi byli. To oni sami deklarowali własną pracę i swój wolny czas na rzecz PZK.

Ta przysłowiowa "ryba", także psuje się od głowy!


  PRZEJDŹ NA FORUM