Z życia PZK.
    SP6DVP pisze:    jaQbek znowu wypisujesz brednie !!!

    Statut PZK po prostu nie nadąża z powodu ciągłych zmian w ogólnopolskich przepisach dotyczących organizacji OPP.
    A te przepisy są dla nas wykładnią do zmian w statucie PZK. poniał ....Powyższy cytat to są brednie, ale SP6DVP, a nie SP9AKI

Ostatnia, istotna dla nas czyli mająca wpływ na treść statutu, zmiana Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach nastąpiła w 2015 roku.

Wiedzieliśmy o tych zmianach przed KZD w Burzeninie w 2016 roku. I Komisja Statutowa miała przygotować projekt uwzględniający te zmiany, które wchodziły w życie w 2016 i 2018 roku.
Komisja pod przewodnictwem SP3GIL przygotowała takiego gniota, że faktycznie w Burzeninie nikt nie chciał o nim dyskutować.

Później gdy już było wiadomo, że bez NKZD się nie obejdzie (a wcale nie był potrzebny) to Komisja Statutowa znów z SP3GIL w składzie, tworzyła protezy.
Efekt jest taki, że przez 6 lat napisali ledwie sześć zdań, ale SP6DVP pisze o nienadążaniu Statutu za zmianami prawa.
To prawda. W 2018 roku nie nadążyliśmy za tym co wydarzyło się w 2015 roku. Zresztą to nie powinno dziwić bo mentalnie jesteśmy jeszcze w 1958 roku.

  PRZEJDŹ NA FORUM