Z życia PZK.
  sp9aki pisze:

   SQ9JXB pisze:

   A JA mam pytanie do członków PZK.

   Co się w tej Organizacji/Stowarzyszeniu zmieniło na + i - po XXII KZD PZK?  Przed XXII KZD PZK "komisja statutowa PZK" pod wodzą kol. SP8LBK miała przedstawić projekt nowego Statutu PZK,
  który odpowiadałby nowym wymogom wewnętrznym i zewnętrznym PZK.
  Z przyczyn wiadomych tylko jej przewodniczącemu, nie wykonała swojej roboty, co ..... XXII KZD PZK przyjął z ulgą,
  spychając to zadanie na .... kolejny Zjazd.
  Skutek jest taki, że na dzień dzisiejszy mamy niezreformowany Statut PZK, który jest wygodny dla "zasiedziałych"
  w prezydium ZG PZK kolegów.
  Wydaje się, że im ta sytuacja bardzo odpowiada, bo chcą w przysłowiową nieskończoność okupować swoje funkcje.


Przestań pie,,,,,,ć głupoty. Nigdy nie byłem przewodniczącym Kom. Statutowej.
KS jednak przedstawiła wówczas swój projekt, lecz nie było woli, ani większości członków władz OT,ani delegatów, aby go nawet przedyskutować.
Nie wierzysz, to zadzwoń do swojego OT.


  PRZEJDŹ NA FORUM