Z życia PZK.
    SQ9JXB pisze:

    A JA mam pytanie do członków PZK.

    Co się w tej Organizacji/Stowarzyszeniu zmieniło na + i - po XXII KZD PZK?Przed XXII KZD PZK "komisja statutowa PZK" pod wodzą kol. SP8LBK miała przedstawić projekt nowego Statutu PZK,
który odpowiadałby nowym wymogom wewnętrznym i zewnętrznym PZK.
Z przyczyn wiadomych tylko jej przewodniczącemu, nie wykonała swojej roboty, co ..... XXII KZD PZK przyjął z ulgą,
spychając to zadanie na .... kolejny Zjazd.
Skutek jest taki, że na dzień dzisiejszy mamy niezreformowany Statut PZK, który jest wygodny dla "zasiedziałych"
w prezydium ZG PZK kolegów.
Wydaje się, że im ta sytuacja bardzo odpowiada, bo chcą w przysłowiową nieskończoność okupować swoje funkcje.


  PRZEJDŹ NA FORUM