VI Radiozlot w Mikołowie Sośnia Góra"
Mikołowski Klub Krótkofalowców SP9PKS informuje i zaprasza kolegów na VI Radiozlot w Mikołowie na tzw. "Sośniej Górze". Zapraszamy wszystkich gorąco a w szczególności nasze "harmoniczne" tzn. dzieci dla których to przygotowujemy wiele atrakcji.
Zapraszamy wystawców i sprzedających, miejsca nie zabraknie (opłat brak).
28 kwietnia na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.

Sekretarz klubu SP9PKS
Antoni de sp9sm


  PRZEJDŹ NA FORUM