3F1JMJ, Panama
Światowe Dni Młodzieży
Z okazji Światowych Dni Młodzieży, Panama, 22-27 stycznia 2019 r.
pracuje także stacja

HF34SDM (SP7PGK)

z Łodzi.

Dokładnych dat pracy polskiej stacji nie podano, tylko okres Dni.


  PRZEJDŹ NA FORUM