WRTC 2022 - eleminacjie i wszelkie informacje.
eliminacje i wszelkie informacje
Nowy regulamin został uproszczony.
Usunięto niejasne kategorie WRTC-Style.
Przepisy nie są jeszcze ostateczne.
Potwierdzenie będzie pod koniec stycznia.

(przeredagowane)

Dla polskich stacji najważniejsze są te informacje:

"Obszar selekcji" (SA) EU#3: DL LY OZ SP UA2F YL
(UA2F lub UA2K, Kaliningrad)

Operatorzy z tych krajów konkurują pomiędzy sobą o trzy miejsca dla Liderów zespołów (TL).
Jednak dwa z tych miejsc mogą zająć tylko operatorzy z DL, jeżeli się zakwalifikują.
Dla operatorów z pozostałych krajów dostępne jest tylko jedno miejsce z danego kraju.

Oczywiście każdy Lider (TL) musi się zakwalifikować na podstawie wyników osiągniętych w wybranych zawodach.
Również drugi operator (TM), dobierany przez Lidera (TL) do zespołu, musi się kwalifikować tak, jak TL.

OX OY przeniesiono do innych obszarów selekcji. I to jest korzystna decyzja.  PRZEJDŹ NA FORUM