Zagadka
    sq6ade pisze:

    Który czip CMOS z serii CD4*** , HEF4*** itp. ma wyprowadzenie funkcyjne wewnętrznie połączone z "nóżką masy" Vss. ?

    Trudne.Strzelam: CD4041UB?


  PRZEJDŹ NA FORUM