Demontaż Anten
    sp9nrb pisze:
    4. Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1399
    USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
    uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
    art 38Wskaż Kolego gdzie w tej ustawie mowa o tym zakazie na terenie całej miejscowości.

Mowa jest o

"strefie „A” obejmująca obszar, na którym sa zlokalizowane lub planowane zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu lub obsłudze pacjenta lub turysty, w szczególności:
pensjonaty,restauracje lub kawiarnie, dla której procentowy
udział terenów zielonych wynosi nie mniej niż 75 %,"

gdzie zabrania

j) lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów
i urządzeń, które mogą utrudniać lub zakłócać
przebywanie pacjentów na tym obszarze,
a w szczególności: stacji bazowych telefonii
komórkowej, stacji nadawczych radiowych
i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne,  PRZEJDŹ NA FORUM