Demontaż Anten
Moje uwagi techniczne:

1. Ważne jest, aby przekonać pracowników spółdzielni i lokatorów, że sama antena (jej obecność na dachu) nie stanowi źródła zakłóceń. Zakłócenia mogą powstawać TYLKO w wyniku emisji przez antenę sygnału pochodzącego z nadajnika. Nie emitując sygnału nie mamy szans wytworzyć jakichkolwiek zakłóceń w żadnych innych systemach telekomunikacyjnych. Można zobowiązać się wówczas do czasowego zaprzestania nadawania w celu sprawdzenia występowania zakłóceń, bez demontażu anten.

2. W środowisku w którym Kolega RGG mieszka, 5-cio kondygnacyjne betonowe bloki bez anten zbiorczych i anten indywidualnych (za wyjątkiem pojedynczych SAT na elewacji) muszą być objęte telewizją kablową. Być może skargi lokatorów dotyczą jakości sygnału dostarczanego przez operatora TVC. A operator ....
Przy małej skuteczności ekranowania sieci oraz internetowej transmisji zwrotnej w zakresie HF, mogą pojawić się problemy.

3. Jest bardzo mało prawdopodobne aby antena sp3pl(?), umieszczona kilka metrów nad betonowym dachem, przy mocy 100W mogła wytwarzać natężenia pola, zakłócające pracę innych urządzeń radiowych i elektronicznych wewnątrz betonowego budynku.

4. Największym zagrożeniem jest drutowa antena delta rozwieszona pomiędzy budynkami. Natężenia pola wytwarzane w pobliżu okien ostatnich kondygnacji mogą być znaczne.

Pozdrawiam i życzę rozwagi i sukcesu w postępowaniu.
Andrzej


  PRZEJDŹ NA FORUM