Demontaż Anten
  ABG47 pisze:


  Czy Kolega jest członkiem PZK?,


  Polecam poczytanie Statutu PZK


  Rozdział II
  $.3.
  pkt.6. obronę praw krótkofalowców do swobodnego eksperymentowania w budowie urządzeń radiowych i
  systemów antenowych oraz swobodnego eksperymentowania w zakresie nowych rozwiązań w
  radiokomunikacji,
  pkt. 7. utrzymywanie stałych kontaktów i współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz ....

  $.4.
  pkt.3.
  prowadzenie współpracy i współdziałanie z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i
  samorządu terytorialnego dla tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi krótkofalarstwa w
  Polsce,
  Rozdział IV
  $ 20
  c) określanie kierunków współpracy z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
  organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi

  C

1. Jestem członkiem PZK, kolega majacy kłopot ze spółdzielnią widać nie... (wystarczy sprawdzić w bazie osec na stronie)
2. W cytowanym tekście coś jest napisane o spółdzielniach mieszkaniowych... ?


  PRZEJDŹ NA FORUM