Ryszard SP9LJA S.K
Niech spoczywa w pokoju wiecznym...


  PRZEJD NA FORUM