Demontaż Anten
    sp3nyu pisze:

      ABG47 pisze:

      I jeszcze jedna ważna sprawa -gdzie jest PZK???smutny


    PZK co do tego... ?

Czy Kolega jest członkiem PZK?,


Polecam poczytanie Statutu PZK


Rozdział II
$.3.
pkt.6. obronę praw krótkofalowców do swobodnego eksperymentowania w budowie urządzeń radiowych i
systemów antenowych oraz swobodnego eksperymentowania w zakresie nowych rozwiązań w
radiokomunikacji,
pkt. 7. utrzymywanie stałych kontaktów i współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz ....

$.4.
pkt.3.
prowadzenie współpracy i współdziałanie z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i
samorządu terytorialnego dla tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi krótkofalarstwa w
Polsce,
Rozdział IV
$ 20
c) określanie kierunków współpracy z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi

C


  PRZEJDŹ NA FORUM