Demontaż Anten
  sp6hed pisze:

  Wyślij im to
  Odechce im się kombinacji, bez wyroku sądu do zobaczenia na Łosiu.

  Art. 288. Zniszczenie cudzej rzeczy
  Dz.U.2018.0.1600 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

  § 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku,
  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  § 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla.
  § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

  Poinformuj i zlewaj . Będą mieli pełne portki.

  P.S.w Burzeninie były fajne wykłady na ten temat skontaktuj się z gościem.
  Tak nawiasem mówiąc na tym można nieźle zarobić ..


Demontaż nie jest zniszczeniem. Jeśli odbędzie się bez uszkodzenia anten, to wszystkie przytoczone artykuły nie będą miały zastosowania. Cały problem jest w tym, że na zezwoleniu były określone warunki, które zostały złamane poprzez instalację dodatkowych anten. Same domniemane zakłócenia są mniejszym problemem. Tak czy tak, ja bym spróbował odwołać się od nakazu demontażu anten (jako powód podano zakłócenia) zwracając się o udokumentowanie faktu zakłóceń. Zadeklarowałbym też dobrą wolę i chęć przeprowadzenia przeglądu anten. To powinno "udobruchać" spółdzielnię i być może zamknąć temat. Zakładam tutaj, że instalacja jest wykonana poprawnie i faktycznie nie zakłóca odbioru tv i innych wymienionych w piśmie. Jeśli jednak powołają się otwarcie na naruszenie warunków zezwolenia, to będzie problem.


  PRZEJDŹ NA FORUM