qrz.com_ log
    SP9SM pisze:

    Janku logowanie do QRZ jest ogólnie dostępne w "Setting"-u poprzez import pliku logu, z tym nie ma żadnego problemu, wysyłasz do LOTW z tego samego miejsca. Dodatkowym walorem takiej praktyki jest to, że LOTW i QRZ są zsynchronizowane i nie muszę logować się do LOTW żeby sprawdzić kto potwierdził łączność bo QRZ pobiera te dane z LOTW.


Import logu z pliku to QRZ.com, lub Download z LOTW.

Do LOTW z Logbooka QRZ.com nic nie wyślesz. Musisz wysłać ze swojego programu logującego.
Tak robię od 2008 roku i nie mam żadnych problemów.


  PRZEJDŹ NA FORUM